Vaardigheidseisen
de vloot | vaardigheidseisen | tillen | toewijzingsbeleid | anatomie van de roeiboot | aanmelden voor afroeien

Lees het Handboek Hemus
Bekijk het overzicht van beoordelingspunten bij het afroeien

Gestuurd
Categorie 1
skull (S1) en boord (B1)
Categorie 2
skull (S2) en boord (B2)
Categorie 3
skull (S3) en boord (B3)
 • Roeien in de juiste volgorde haal / recover: inpik / beentrap / romp / armen / uitpik / wegzet / inbuigen (eerst armen dan rug) / glijden (volledig buigen van de benen)
 • Een goed ritme: tijdsduur van de haal korter dan die van de recover
 • In een ploeg: gelijk roeien (gelijke in- en uitpik)
 • In een ploeg: volgen van de slag
 • Commando’s opvolgen
 • Zelfstandig van het vlot wegkomen (afduwend en slippend, zonder het vlot te raken)
 • Watervrij roeien
 • Gelijk manoeuvreren
 • Ronden over beide boorden zonder oprijden
 • Slippen, met 1 riem
 • Houden
 • Strijken zonder oprijden, in rechte lijn
 • Oefening derde stop kunnen uitvoeren
 • Halend aan kunnen leggen zonder het vlot te raken
 • Op juiste wijze materiaal uit- en inbrengen
 • Juiste verzorging va het materiaal
 • Theorie:
  • Kunnen omgaan met het elektronisch afschrijfsysteem
  • Het Huishoudelijk Reglement kennen
  • Het Vaarreglement kennen
  • Materiaal: onderdelen van boot, riem en roer kunnen benoemen
  • Commando's kennen en kunnen gebruiken
  • Bekend met risico's van het roeien op open water
Categorie 1, met extra:
 • Afstellen op het water (buiten de vlotdrukte)
 • Ronden over beide boorden met oprijden
 • Slippen met beide riemen
 • Strijken in rechte lijn, met oprijden
 • Goede balans
 • Directe inpik
 • Schone uitpik en doorgaande armbeweging
 • Vrijwel watervrij roeien (mag niet meer bladen constant over het water laten gaan)
 • Strijkend en halend aanleggen, vrijwel watervrij zonder het vlot te raken
 • Bewezen naar de fietsburg te kunnen roeien met behoud van de voorgeschreven techniek
Niveau 3 kan pas worden behaald als de boot (van niveau 3) een meerwaarde voor het roeien van de roeier oplevert.
Categorie 1 en 2, met extra:
 • Bekend met en in staat tot uitvoeren van de gebruikelijke roeitechnische oefeningen (zoals roeien met eerste, tweede en derde stop, ongedraaid blad en haal opbouwen vanuit vaste bank)
 • Kunnen roeien met een krachtige haal
 • Watervrij roeien
 • Strijkend en halend aanleggen, watervrij zonder het vlot te raken
 • Balanscorrecties kunnen uitvoeren
 • Roeien in verschillende tempo’s
 • Roeien in het juiste ritme tussen haal en recover, ook tijdens tempowisselingen
 • Watervrij strijken in een rechte lijn
 • Rondmaken met watervrij strijken en halen
 • Beheersing van de gevorderde roeitechniek: kennis en beheersing van een efficiënte, effectieve roeitechniek zoals gangbaar in het Nederlandse wedstrijdroeien
 • Bewezen naar Baarn te kunnen roeien met behoud van de voorgeschreven techniek

Ongestuurd
Categorie 1
skull (SO1) en boord (BO1)
Categorie 2
skull (SO2) en boord (BO2)
Categorie 3
skull (SO3) en boord (BO3)
S1 en B1, met extra:
 • Regelmatig omkijken
 • Stuurboordwal houden
 • Koers houden
 • Halend aankomen op een aangegeven plaats, zonder het vlot te raken
 • Inzicht tonen in, omgaan met omstandigheden (stroming, wind, overig verkeer)
S2 en B2, met extra:
 • De aantekening inklimmen in skiff hebben gehaald
 • Regelmatig omkijken over beide schouders
 • Doorgaande haal tijdens het omkijken
 • Fietsbrug: in één keer door stuurboordgat varen, ronden, en door stuurboordgat terugvaren
S3 en B3, met extra:
 • Halend en strijkend aanleggen tussen twee boten, watervrij en zonder het vlot te raken

Stuurbevoegdheden
G1
voor categorie 1 en 2
G2
voor categorie 3
G3
voor een 8+
 • Kennis hebben van de theorie (zie roeibevoegdheden categorie 1)
 • Leiding kunnen geven aan een ploeg
 • Duidelijk zelfstandig en luid commando's geven; dit geldt voor alle handelingen bij het uit- en inbrengen van de boot, varen, uitzetten en aankomen van de boot
 • Goed kunnen sturen:
  • inzicht tonen in moeilijke situaties
  • veilig en op de juiste manier halend aanleggen op een aangegeven plaats zonder met de boot de kant te raken
  • zonder roer de boot sturen (met commando’s)
G1, met extra:
 • In staat zijn om roeitechnische instructies aan een ploeg te geven
 • Kennis hebben van en het duidelijk aangeven van de gebruikelijke roeitechnische oefeningen (zoals roeien met stops, ongedraaid blad en haal opbouwen vanuit vaste bank
 • Veilig en op de juiste manier strijkend aanleggen op een aangegeven plaats zonder met de boot de kant te raken
 • Als extra punt (niet verplicht!) wordt het volgen van de stuurcursus aanbevolen die bij Hemus of de KNRB wordt gegeven
G2, met extra:
 • Volgen van een stuurcursus die bij Hemus of de KNRB wordt gegeven
 • Gedurende de trainingsperiode van een ploeg in de 8+ voor de Head of the River of Eemhead deze ploeg sturen onder begeleiding van een instructeur in de boot of op de kant
 • Het examen wordt in overleg met de afroeicommissie gelijktijdig behaald met het sturen van de desbetreffende wedstrijd