Wedstrijdreglement Eemhead

1. De race
De Eemhead is een tijdrace over 2,5/5/7,5 km over de Eem, die volgens de regelementen van de RVR wordt gehouden.

2. Indeling en tijdschema wedstrijd
Blok 1Blok 2Blok 3
WieJeugd t/m 14, C-boten, aangepast roeien (mix)Jeugd t/m 16 en jeugd t/m 18, dames, mixHeren
Oproeien8:3010:4513:30
Sluiting vlot9:0011:1514:00
Start9:3012:0015:00
Afstand2,5 km5 km7,5 km
Let op: Rugnummers op te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Borg voor de rugnummers is 10 euro.

3. Voorstart, start en finish
Op ca. 100 meter voor de start is de voorstart gemarkeerd met gele ballen. De start is gemarkeerd met rode ballen.
De start is een vliegende start met een startverschil van 15 seconden tussen de ploegen. Tussen twee categorieën wordt een langer startverschil aangehouden, afhankelijk van de categorieën 30, 45 of 60 seconden.
Na de finish ter hoogte van het vlot van Hemus dient men door te roeien tot de keerboei, 200 meter na de finish, alwaar rond kan worden gemaakt om aan te leggen.
Om een goed verloop van de wedstrijd te waarborgen vragen we alle ploegen om de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen te allen tijde goed op te volgen. Gebeurt dit niet dan riskeert de ploeg in kwestie strafseconden of uitsluiting.

4. Oplopen en passeren
Conform artikel 50 RvR:
De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken, zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen. De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken.
Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen bij een situatie waarin opgelopen wordt.

5. Inhaalverbod Malebrug
Dit geldt alleen voor de afstanden van 5 en 7,5 kilometer. Bij de Malebrug (ca 2,5 km voor de finish) wordt tijdens de wedstrijd alleen gebruik gemaakt van het middelste bruggat. Doorgang in alle andere bruggaten is verboden. Vanaf 100 meter voor deze brug geldt een inhaalverbod. Met boeien is deze afstand van 100 meter gemarkeerd. Bij negeren van het inhaalverbod wordt een sanctie opgelegd (een tijdstraf van 15 seconden of zelfs uitsluiting).

6. Stuurlieden
Voor de stuurlieden is een instructie beschikbaar over de specifieke aandachtspunten van het parcours tijdens de wedstrijd. Deze instructie wordt enkekel weken voor de wedstrijd op deze website beschikbaar gesteld.
Wij gaan ervan uit dat stuurlieden en boegroeiers van ongestuurde ploegen deze instructie uitvoerig bestuderen. Voor specifieke vragen kunt u op de wedstrijddag terecht bij het wedstrijdsecretariaat.

7. Aanvaringen en protesten
Aanvaringen dienen altijd voorkomen te worden. Protesten worden kenbaar gemaakt door direct na de finish de arm in de lucht te steken. Het officiële protest moet binnen 60 minuten na afloop van de race bij het hoofd van de jury worden ingediend, conform art. 70 RVR.

8. Blikken
De winnaar van elk jeugdveld ontvangt een blik. Bij andere velden wordt er aan de winnaars blik uitgereikt indien er 3 ploegen of meer in de velden meedingen.
Bij minder dan 3 inschrijvingen kunnen wedstrijdstrijdnummers worden samengevoegd. Bij minder dan 2 inschrijvingen kan besloten worden het nummer te laten vervallen.
Veteranennummers worden als één catergorie verroeid. Bij voldoende inschrijvingen kan alsnog een verdeling in leeftijdscategorieën worden gemaakt. Dit wordt bekendgemaakt bij de loting.

9. Bokalen
Er zijn verschillende wisselbokalen te verdienen tijdens de Eemhead. Die gaan uiteraard gepaard met eeuwige roem! Bij de mannen wordt er in het V8+-veld geroeid om de Keibokaal, bij de vrouwen kan in het DV4*-veld de Koppelpoortbokaal worden gewonnen. In het para-roeiveld wordt gestreden om de Bentinck Bokaal.

10. Deelname op eigen risico
Roeivereniging Hemus draagt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade aan wat dan ook. Deelname geschiedt op eigen risico. In geval van nood kunt u altijd contact opnemen met het algemene noodnummer 06-20320631. Het meenemen van een telefoon wordt aangeraden conform artikel 18.6. In het kader van de veiligheid wordt iedereen dringend verzocht vóór de wedstrijddag de praktische informatie onder de kop veiligheid aandachtig te lezen.
Tijdens de wedstrijd worden foto's gemaakt die via de website gepubliceerd worden. Mocht je niet herkenbaar in beeld willen komen dan moet je dit voor de wedstrijd aangeven bij het wedstrijdsecretariaat.