Alles over de wedstrijd


Blokindeling

Blok 1
Afstand: 2,5 km
Velden: J14 & M14, alle C-boten, (ook mix C4*/C2*)
Tijdschema: Oproeien: 8.30 | Sluiting vlot: 9.00 | Start: 9.30 | Prijsuitreiking: 11.30
Baankaart: klik hier
Stuurliedeninformatie Blok 1: 2,5 km
 
Blok 2
Afstand: 5 km
Velden: J16, M16, J18, M18, Mix 2x, Dames, Bedrijfs-8
Tijdschema: Oproeien: 10.45 | Sluiting vlot: 11.15 | Start: 12.00 | Prijsuitreiking: 14.30
Baankaart: klik hier
Stuurliedeninformatie Blok 2: 5 km
 
Blok 3
Afstand: 7,5 km
Velden: Heren
Tijdschema: Oproeien: 13.30 | Sluiting vlot: 14.00 | Om 14.30 moet Malebrug gepasseerd zijn | Start: 15.00 | Prijsuitreiking: 17.00
Baankaart: klik hier
Stuurliedeninformatie Blok 3: 7,5 km


Inschrijving

Inschrijven via KNRB-website is gesloten.
Wie zich heeft ingeschreven vind je via deze KNRB-pagina.
 
Na-inschrijven? Een wijziging?
Stuur een mailtje aan info@eemhead.nl.
 
Inschrijfgeld
Zorg dat het inschrijfgeld uiterlijk woensdag 26 september om 24:00 uur op
rekening NL12 INGB 0004 006 874 staat, ten name van RV Hemus te Amersfoort, onder vermelding van naam vereniging, naam contactpersoon van de ploeg en wedstrijdnummer.
Lukt het niet om tijdig te betalen, dan moet je op de wedstrijddag bij het wedstrijdsecretariaat pinnen.
Van Hemusleden worden de inchrijfgelden via een incasso geïnd.
Dit zijn de bedragen:
- skiff: €15, juniorskiff: €8
- twee: €25, juniortwee: €14
- vier: €40, juniorvier: €18
- acht: €60
- bedrijfsacht: €100


Loting

De startvelden vind je hier.
 
Opmerkingen:
- DV4* is gesplitst in twee: BC (vijf ploegen) en DEF (vijf ploegen)
- DV2x is niet te splitsen: twee ploegen DVB, vier ploegen DVC
- DV1x is gesplitst in twee: AB (drie ploegen) en CG (twee ploegen)
- V1x is gesplitst in drie: BC (vijf ploegen), DE (zeven ploegen) en FG (vijf ploegen)
- V8+ is niet te splitsen: een ploeg VB, een ploeg VC, vijf ploegen VD

Uitslagen

De link komt hier op vrijdag 28 september te staan.
De uitslagen van alle voorgaande jaren vind je hier.