Alles over de wedstrijd


Blokindeling

Blok 1
Afstand: 2,5 km
Velden: J14 & M14, alle C-boten, (ook mix C4*/C2*)
Tijdschema: Oproeien: 8.15 | Sluiting vlot: 9.00 | Start: 9.30 | Prijsuitreiking: 11.30
Baankaart: klik hier
Stuurliedeninformatie Blok 1: 2,5 km
 
Blok 2
Afstand: 5 km
Velden: J16, M16, J18, M18, Mix 2x, Dames, Bedrijfs-8
Tijdschema: Oproeien: 10.30 | Sluiting vlot: 11.15 | Start: 12.00 | Prijsuitreiking: 14.30
Baankaart: klik hier
Stuurliedeninformatie Blok 2: 5 km
 
Blok 3
Afstand: 7,5 km
Velden: Heren
Tijdschema: Oproeien: 13.15 | Sluiting vlot: 14.00 | Om 14.30 moet Malebrug gepasseerd zijn | Start: 15.00 | Prijsuitreiking: 17.00
Baankaart: klik hier
Stuurliedeninformatie Blok 3: 7,5 km


Inschrijving

Inschrijven via KNRB-website
Schrijf je in via de wedstrijdcommissaris van je vereniging. Die zorgt ervoor dat je uiterlijk zondag 24 september te middernacht ingeschreven wordt via de KNRB-website. Lukt dat niet? Schrijf je dan in per e-mail: info@eemhead.nl.
Hemus-leden kunnen zich alleen inschrijven via deze pagina op hemus.nl.
 
Inschrijvingen
Wie zich heeft ingeschreven vind je via deze KNRB-pagina.
 
Na-inschrijven? Een wijziging?
Stuur een mailtje aan info@eemhead.nl.
 
Inschrijfgeld
Zorg dat het inschrijfgeld uiterlijk woensdag 28 september middernacht op
rekening NL12 INGB 0004 006 874 staat, ten name van RV Hemus te Amersfoort, onder vermelding van naam vereniging, naam contactpersoon van de ploeg en wedstrijdnummer.
Lukt het niet om tijdig te betalen, dan moet je op de wedstrijddag bij het wedstrijdsecretariaat pinnen.
Van Hemusleden worden de inchrijfgelden via een incasso geïnd.
Dit zijn de bedragen:
- skiff: €15, juniorskiff: €8
- twee: €25, juniortwee: €14
- vier: €40, juniorvier: €18
- acht: €60
- bedrijfsacht: €100


Loting

De loting: op deze pagina.
 
Samengevoegd zijn:
- D2x met DV2x
- D4* met DV4*
- D8+ met DV8+
- MixC4* met HC4*
- H8+ met V8+

Uitslagen

De uitslagen zijn hier te lezen.